เมลบี(MELB) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

เมลบีจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์

Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมลบีจะ/อาจเก็บข้อมูลของคุณเมื่อ

  1. คุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
  2. เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
  3. เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
  4. เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

เมลบี จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ และอีเมลล์ ของสมาชิก เป็นต้น โดยข้อมูลที่เก็บนั้นเรามีวิธีนำข้อมูลของคุณไปใช้ อาทิ เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเราบริษัทฯ อาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ melbthailand@gmail.com

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

เมลบีจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อนยกเว้นข้อมูลของสมาชิกเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิด ผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Facebook