บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

เข้าร่วมโครงการนี้

  • โครงการนี้เริ่มต้นวันที่
    30 มี.ค. 2020

รายละเอียดโครงการ

หลังจากที่ประเทศไทยพบการระบาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วจนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบควบคุมไม่อยู่ ส่งผลให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์ต้องปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บุคลากรทางการแพทย์แนะนำว่า วิธีการที่ทำให้ตัวเรารอดพ้นจากวิกฤติโรคระบาดนี้ไปได้ หนึ่งในหนทางป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด ก็คือการล้างมือ หรือการใช้ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาบอกว่า ใช้ได้ผลกับไวรัสโควิด 19 นี้จริง ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เจลแอลกฮอล์ขาดตลาด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส จำกัด บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของไทย ได้ทำโครงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร ทั้งในรูปแบบเจลและน้ำ (Ethyl Alchohol 72.4%) แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงและต้องการรับบริจาค

ขนาดที่บริจาค 1 ลิตร / ชิ้น

องค์กรหรือหน่วยงานใดต้องรับบริจาค รบกวนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แล้วคลิ๊กส่งแบบฟอร์ม โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป