บริการฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เข้าร่วมโครงการนี้

  • โครงการนี้เริ่มต้นวันที่
    4 เม.ย. 2020

รายละเอียดโครงการ

ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในเวลานี้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้คนที่ติดเชื้อแล้วเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการระบาดในวงกว้าง เพราะสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายด้วยการหายใจ และการสัมผัส

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมจากบจก.เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม ซึ่งได้พัฒนาเครื่องให้กำเนิดละอองฝอย VQ20 (Aerosol Generator) เพื่อใช้ทดแทนเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว  จึงมีความคิดที่จะนำมาให้บริการสนับสนุนการฆ่าเชื้อพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น รถพยาบาล โรงพยาบาล และสถานพักแพทย์และผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยขณะนี้ได้ผลิตเครื่องพร้อมใช้งานแล้วจำนวนหนึ่ง และจะขยายผลเพื่อเพิ่มจำนวนในระยะ 1 เดือนจากนี้ เพื่อรองรับสถานพยาบาลในเขตอื่นๆ

เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ทั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากบริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มายาวนานกว่า 25 ให้การสนับสนุนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา) เช่น Durox Mist-7 และ Durox LR-3 เพื่อใช้คู่กับเครื่อง VQ20 ในการฆ่าเชื้อในแคมเปญนี้ด้วย

ทีมผู้ดำเนินงานมีความมุ่งหวังที่จะนำองค์ความรู้และความชำนาญการมาช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดการให้บริการ

  • ให้บริการฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Aerosol Fumigation) สำหรับกำจัดเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิว สามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ไม่ทิ้งสารตกค้าง เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวเป็นน้ำและออกซิเจน
  • สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ แจ้งชื่อและรายละเอียดสถานที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อ (ขนาดพื้นที่)
  • ผู้ให้บริการจะเดินทางไปพร้อมกับเครื่องพ่นละอองฝอย VQ20 และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นที่เหมาะสม
  • ดำเนินการพ่นละอองและปิดสถานที่ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 0.5 ชั่วโมง
  • เมื่อเปิดระบายอากาศแล้วสามารถใช้งานสถานที่ได้ตามปกติ โดยไม่เป็นอันตราย

กลุ่มเป้าหมาย
รถพยาบาล โรงพยาบาล สถานพักบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19
**เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาแคมเปญ 1 เดือน
บริการเฉลี่ย 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน / ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์
รวมเฉลี่ย 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน ตามลำดับการขอรับบริการ

เจ้าของแคมเปญ: ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้ประสานงานหลัก : นาย ปรินทร แจ้งทวี
E-Mail : parinton_sp3@yahoo.com

เครือข่ายพันธมิตร

camp-logos