เครือข่ายพันธมิตร

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน สร้างงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการแก่สังคมไทยมาตั้งแต่ พ.ศ 2486  ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก, วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

PMCU

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์กรมืออาชีพที่บริหารและจัดการเขตพื้นที่พาณิชย์ย่านสยามสแควร์ และสวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมสูงสุดระหว่างชุมชนและสังคมแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ ที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต ควบคู่ไปกับเป้าหมายในการสนับสนุนรายได้ด้านการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keeen

คีนส์

บริษัทชั้นนำในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย มีโครงการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sinwattana

สินวัฒนา

แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง (Crowdfunding) และ Crowd Investing ที่พัฒนาเต็มรูปแบบ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “เราจะไม่ให้เงินทุนเป็นอุปสรรคของคุณ” สินวัฒนาถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบโจทย์ทุกธุรกิจในประเทศไทย ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้ามาช่วยสำหรับตลาดเงินทุน ที่เปิดโอกาสให้กับผู้กล้าที่พร้อมจะเปลี่ยนและขับเคลื่อนไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

Prime

บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด

บริษัทเทคโนโลยีที่เน้นนำซิลเวอร์นาโน และโกลด์นาโน มาใช้ในเชิงธุรกิจ ต่อยอดมาจากงานวิจัยจดสิทธิบัตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าโดยนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

ADEV Solution Plus

บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด

คือบริษัทมืออาชีพที่ให้บริการด้านไอทีอย่างครบวงจร มีความเชียวชาญด้านพัฒนาระบบตามแบบที่คุณกำหนดเอง พัฒนา ผสมผสาน สร้างคำสั่ง เพื่อแก้ปัญหาในทุกPlatform จัดการธุรกิจทุกส่วนของคุณด้วยSoftwareการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Quality Plus

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยทีได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามของไทย จากการนำนวัตกรรมและงานวิจัยเชิงลึกมาใช้สร้างความโดดเด่น, อัตลักษณ์ และเพิ่มมูลค่า ให้แบรนด์เครื่องสำอางไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแข็งแรง รวมถึงยังมุ่งพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตไปร่วมกันอย่างยั่งยืน

Inter Spray

บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด

ผู้นำในอุตสาหกรรมหัวฉีดสเปรย์ของประเทศไทยก่อตั้งในปี 2004 มีทีมวิศวกรมืออาชีพมากมาย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายอุตสาหรรม

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทชั้นนำในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งแบรนด์อย่างครบวงจรโดยมีความตั้งใจในการผลักดันทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (intangible Asset) ให้สร้างประโยชน์ได้อย่างสูงที่สุดด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ ทรัพย์สินทางปัญญาและวิศวกรรมซึ่งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Revu Thailand

Revu Thailand

Micro influencer Platform ที่ใช้พลังของการบอกต่อจากกลุ่มคนเล็กๆ ขับเคลื่อนสินค้า บริการตลอดจนภาพลักษณ์แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด และใช้พลังเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยปัจจุบันมี Influencer ที่อิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของคนในระบบมากกว่า 20,000 คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสินค้า และบริการมาแล้วกว่า 22,000 รีวิว