โครงการที่สำเร็จแล้ว

WIN-Masks

ชื่อรายการ: WIN-Masks

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของ COVID – 19 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ทุกคนต่างต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเมื่อมีการระบาดขยายวงกว้าง
สำเร็จ