เล่นอัตโนมัติ

มาตรการ ‘Social Distancing’ หรือ การสร้างระยะห่างทางสังคมใช้ได้ผลมาแล้วในการรับมือ ‘ไข้หวัดใหญ่สเปน’ ระบาดเมื่อปี ค.ศ.1918 แนวทางหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้คนจำนวนมากจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถลดโอกาสการรับหรือแพร่เชื้อไวรัสและพาผู้คนรอดตายจากการระบาดได้สำเร็จ