รายการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

บริการฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ชื่อรายการ: บริการฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในเวลานี้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้คนที่ติดเชื้อแล้วเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการระบาดในวงกว้าง เพราะสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายด้วยการหายใจ และการสัมผัส
Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

ชื่อรายการ: Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

โรค COVID-19 ติดต่อเข้าร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันดวงตาได้ อุปกรณ์ face shield จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกัน นอกจากป้องกันไม่ให้เผลอใช้มือที่อาจมีไวรัสมาสัมผัส ตา จมูก และปากแล้ว รูปทรงยังป้องกันสารคัดหลั่งได้ดี เพราะสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นแนวโค้งในรูปละอองฝอยและตกลงพื้นในระยะไม่เกิน 2 เมตร โดยจะไม่ย้อนขึ้นผ่านใต้คางหรือกลับมาที่ใบหน้าเมื่อพุ่งผ่านใบหูไปแล้ว (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องผู้ป่วยที่เป็นระบบปิด เสี่ยงที่จะพบการกระจายของไวรัสในรูปแบบอื่น)
Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

ชื่อรายการ: Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย ก็คือ การป้องกันด้วยนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรการแพทย์
บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

ชื่อรายการ: บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

หลังจากที่ประเทศไทยพบการระบาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วจนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบควบคุมไม่อยู่ ส่งผลให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์ต้องปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น