ข่าวสาร

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks)

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks)

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks เพื่อป้องกัน COVID-19) เป็นหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ความเสี่ยง และประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มชนหรือพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการระบาดขณะเดียวกันลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ด้วย

WIN-Masks พัฒนาขึ้นภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หน้ากาก WIN-Masks นี้จะมีโครงสร้าง 3 ชั้น คือ

  1. ผ้ากันไรฝุ่นชนิดทอแน่น เคลือบสารนาโนกันน้ำ
  2. ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เคลือบซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
  3. ผ้าฝ้ายที่สามารถดูดซับน้ำจากไอจาม ซึ่งเมื่อผ้า

ทั้ง 3 ชั้นทำงานร่วมกันจะทำให้สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ทั้งหมด และกำลังพัฒนาต่อเพิ่มให้สามารถกรองเชื้อไวรัสขนาด 0.3 ไมครอนให้ได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงหน้ากากประเภท N95

หน้ากากอนามัย WIN-Masks มีคุณสมบัติโดดเด่น 5 ข้อ ดังนี้ 

  1. ป้องกันหรือกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด 5 ไมครอนได้
  2. ป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอยเสมหะ หรือสารคัดหลั่งที่เป็นของเหลว (Fluid resistance) จากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และจากเสมหะผู้สวมใส่สู่ภายนอกได้
  3. สวมใส่ได้แนบกับใบหน้า ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้
  4. ระบายของอากาศได้ดีและไม่ทำให้การหายใจลำบาก
  5. ซักซ้ำได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทั้ง 4 ด้าน

ขั้นตอนการบริจาค WIN-Masks ด้วย บัตรเครดิต/เดบิต และ KPLUS

การบริจาคด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

1. คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าบริจาค
2. กดปุ่มสนับสนุน

3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค (ขั้นต่ำ 100 บาท) และกดยืนยัน

4. เลือกวิธีชำระเงิน ด้วย บัตรเครดิต / เดรบิต
5. ใส่รายละเอียดบัตรของท่านและกดตรวจสอบบัตร

6. ใส่รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อีเมลล์ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ (หากไม่ประสงค์ออกนามให้เลือกช่องไม่ประสงค์ออกนาม)
7. เลือก ยอมรับข้อมตกลง และกดชำระเงิน

8. เลือก Request OTP เพื่อขอรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS (แต่ละธนาคารอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป) และ กด Submit เพื่อยืนยัน

9. หากการบริจาคเสร็จสิ้น จะไปที่หน้าจอตามภาพ

การบริจาคด้วย KPLUS

1. คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าบริจาค เพื่อเข้าสู่หน้าบริจาค
2. กดปุ่มสนับสนุน

3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค (ขั้นต่ำ 100 บาท) และกดยืนยัน

4. เลือกวิธีชำระเงิน ด้วย KPLUS
5. ใส่รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อีเมลล์ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ (หากไม่ประสงค์ออกนามให้เลือกช่องไม่ประสงค์ออกนาม)
6. เลือก ‘ยอมรับข้อมตกลง’ และกดชำระเงิน

7. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ K PLUS
8. ใส่รหัสที่อยู่ในรูปภาพ และกด CONTINUE

9. ตรวจสอบจำนวนเงินและเบอร์มือถือ จากนั้นกด CONTINUE

10. หากการบริจาคเสร็จสิ้น จะไปที่หน้าจอตามภาพ