01

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
เพื่อสังคมที่ดีกว่า

Make Every Life Better
เพราะทุกชีวิตดีขึ้นได้

แบ่งปันความรัก - MAKE EVERY LIFE BETTER (ฉบับเต็มเพลง)
bannermelb5-bg-min bannermelb5-text-no-h heart-pink

เราคือใคร

จากความเชื่อ “ ทุกชีวิตดีขึ้นได้ ”  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ยังขาดแคลนทุนสนับสนุน จึงจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน คือ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท สินวัฒนา จำกัด
เป็นกลุ่ม Make Every Life Better  หรือกลุ่ม MELB ร่วมสร้างพื้นที่กลางเพื่อสานฝันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง และเป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

Thailand Center of Excellence for Life Sciences
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sinwattana Crowdfunding Platform

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราเป็นพื้นที่กลางรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อผู้ที่ต้องการได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ดูรายการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านล่าง

ร่วมบริจาค

หลายโครงการเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมยังต้องการการสนับสนุน เราขอขอบคุณที่คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นได้จริงเพื่อให้เกิดสังคมที่ดีกว่า

ดูรายละเอียดแต่ละโครงการที่ด้านล่าง

รายการสนับสนุน

บริการฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ชื่อรายการ: บริการฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในเวลานี้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้คนที่ติดเชื้อแล้วเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการระบาดในวงกว้าง เพราะสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายดายด้วยการหายใจ และการสัมผัส
Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

ชื่อรายการ: Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

โรค COVID-19 ติดต่อเข้าร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันดวงตาได้ อุปกรณ์ face shield จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกัน นอกจากป้องกันไม่ให้เผลอใช้มือที่อาจมีไวรัสมาสัมผัส ตา จมูก และปากแล้ว รูปทรงยังป้องกันสารคัดหลั่งได้ดี เพราะสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นแนวโค้งในรูปละอองฝอยและตกลงพื้นในระยะไม่เกิน 2 เมตร โดยจะไม่ย้อนขึ้นผ่านใต้คางหรือกลับมาที่ใบหน้าเมื่อพุ่งผ่านใบหูไปแล้ว (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องผู้ป่วยที่เป็นระบบปิด เสี่ยงที่จะพบการกระจายของไวรัสในรูปแบบอื่น)
Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

ชื่อรายการ: Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย ก็คือ การป้องกันด้วยนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรการแพทย์
บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

ชื่อรายการ: บริจาคเจลแอลกฮอล์ 1,000 ลิตร

หลังจากที่ประเทศไทยพบการระบาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วจนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบควบคุมไม่อยู่ ส่งผลให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์ต้องปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

โครงการที่สำเร็จแล้ว

WIN-Masks

ชื่อรายการ: WIN-Masks

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของ COVID – 19 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ทุกคนต่างต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเมื่อมีการระบาดขยายวงกว้าง
สำเร็จ

ข่าวสาร

Our latest news and platform updates.

วิดีโอล่าสุด

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มการติดต่อนี้
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

เครือข่ายพันธมิตร